מאונטיינס- "הרים"- בית הספר הבין-לאומי לטיפוס הרים וספורט שלג- הדרכה איכותית בהרים הגבוהים.

Upcoming activities

פעילות
תאריכים
הרשמה
ענקים שוויצריים קלאסיים
31/07-06/08/2020
עוד שני מקומות
פסגות טרקינג במונטה רוזה
04-10/09/2020; 22-28/08/2020
עוד שני מקומות בכל אחת מהפעילויות 
Montblanc +
מונטבלאנכ +
31/07-07/08/2020
עוד שני מקומות 
 
Alpine semester
סמסטר קיץ אלפיני
10-21/07/2020; 11-22/09/2020
פעילות יולי בוטלה! פעילות ספטמבר עוד שני מקומות (קבוצה שנייה)